Kryeredaktori: Msc. Luan Shahollari

 

Mob. 0682031639

 

e-mail: lshahollari@yahoo.com

@ 2021 Revista Demografia  -  Botim i Shoqatës Shqiptare të Demografëve  *  Të gjitha të drejtat e rezervuara