DOLI NGA SHTYPI REVISTA "DEMOGRAFIA" NR. 2

E VITIT 2021

 

Në këtë numër të revistës "Demografia" do të lexoni:

 

MIGRACIONI DHE REMITANCAT NDËRKOMBËTARE NË

BASHKËVEPRIMIN E TYRE SHTYTËS-TËRHEQËS

Luan SHAHOLLARI

Kryeredaktor i revistës “Demografia”

 

 

TË DREJTAT SOCIALE PËR PENSION TË EMIGRANTËVE

SHQIPTARË DHE PROBLEMET QË HASEN

Prof. Assoc. Dr. Merita XHUMARI

Departamenti i Shkencave Politike, Fakulteti i Shkencave Sociale,

Universiteti i Tiranës

E-mail: xhumarimerita@gmail.com

Msc. Megi XHUMARI

Koordinatore e Programeve Sociale, Shërbimet Sociale Bethany, Tiranë

E-mail: xhumarimegi@gmail.com

 

 

 

VËSHTRIM MBI INOVACIONIN DHE DIXHITALIZIMIN E

SIPËRMARRJEVE NË SHQIPËRI GJATË PANDEMISË COVID-19

Prof. Dr. Ingrid SHULI, Përgjegjëse e Departamentit të Kontabilitetit,

Dr. Jolta KAÇANI, Lektore në Departamentin e Kontabilitetit,

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

 

 

 

TRAJTIME SOCIOLOGJIKE TË KONCEPTIT TË GJENERATAVE

Prof. Dr. Irena NIKAJ

Departmenti i Edukimit, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë,

Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë

inikaj@unkorce.edu.al

 

 

 

DISA VEÇORI TË ECURISË TË PENSIONEVE TË INVALIDITETIT  NË KUADRIN E SKEMËS PUBLIKE TË SIGURIMEVE SHOQËRORE NË VENDIN TONË

Prof. Assoc. Dr. Hasan HOXHA

 

 

 

SHQIPTARËT NË RUMANI NË RRJEDHAT E HISTORISË

Akademik Kopi KYÇYKU

Anëtar i Akademisë së Evropës Qendrore të Shkencave dhe Arteve.

Anëtar i Komitetit Drejtues Ndërkombëtar të Qëndrës së Studimeve

Ndërtnike dhe të Komunikimit pranë Akademisë Rumune

 

 

STATISTIKË

TË DHËNA PËR PANDEMINË E KORONAVIRUSIT COVID-19 NË VENDET E KONTINENTIT EUROPIAN

 

 

 

kriteret e botimit të revistës "demografia"

@ 2021 Revista Demografia  -  Botim i Shoqatës Shqiptare të Demografëve  *  Të gjitha të drejtat e rezervuara